понеделник, 18 януари 2016 г.

Из... страниците

Животът изпърво ме гледаше все изпод вежди.
Научих се да се сбъдвам въпреки сивотата.
Няма кой да ти сбъдне съдбата, трябва сама.
Сама.
Уроците са мъчни понякога.
Някои идват твърде рано, избързват.
А други...
Ти поне не можа ли навреме да дойдеш?
Срещу (почти) всичко се изправих сама.
Избрах извънредното щастие да спя спокойно.
Животът изначално не ме обикна.
Но аз изначално обикнах да го живея изцяло.

Няма коментари:

Публикуване на коментар